თავმჯდომარის მოადგილე

მერაბ ხიზანიშვილი

თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია
არჩევის სტატუსი - პროპორციული სია, კოალიცია "ქართული ოცნება"

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-67-24-67

✉ - khizanishvilimerab@gmail.com

მერაბ ხიზანიშვილი - Curriculum Vitae (CV)
სამუშაო გამოცდილება
2014, 2 აგვისტო - დღემდე - თვითმმართველი თემი-თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;
2005 წ. - თელავის გამგებლის პირველი მოადგილე;
2005 წ. - თელავის გამგებლის თანაშემწე;
2005 წ. - თელავის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს უფროსი;
2004წ - თელავის ვაჟა - ფშაველას სახ. აკადემიური თეატრის დირექტორი;
2004 წ - თელავის გამგეობის ანალიტიკური საფინანსო სარეკომენდაციო განყოფილების უფროსი;
1988-1992 წ.წ - საქ-სოფ. დამზადების გაერთიანების დირექტორი;
1978-1988 წ.წ - თელავის რ-ნის ალაზნის მეცხოველეობის მეურნეობის მთავარი ეკონომისტი;
განათლება
1973-1978 წ.წ - საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ეკონომისტ - ორგანიზატორის ფაკულტეტი. სპეც; ეკონომისტ- ორგანიზატორი;

დახურვა