ცხელი ხაზი : 0(350) 273650 - ვებ-გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკრებულოს სხდომა 31აგვისტო [Video]

4 სექტემბერი, 2017
31 აგვისტოსს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 32 წევრიდან 20 დეპუტატი ესწრებოდა.
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:


საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #66 - ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
2) განკარგულება #67 - პრივატიზების ნუსხის დამატება
3) განკარგულება #68 - გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან ხეშეკრულების დადების შესახებ
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #15;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #15;
ბიუროს სხდომის ოქმი N10;
გააზიარე