ცხელი ხაზი : 0(350) 273650 - ვებ-გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკრებულოს სხდომა 31 ივლისი [Video]

2 აგვისტო, 2017
31 ივლისს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 32 წევრიდან 23 დეპუტატი ესწრებოდა.
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:


საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #20 - ცვლილება 2017 წლის ბიუჯეტში;
2) დადგენილება #21 - გამგეობის საშტატო ნუსხა
3) დადგენილება #22 - საკრებულოს საშტატო ნუსხა
4) განკარგულება #55 - ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში
5) განკარგულება #56 - ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ ცვლილება
6) განკარგულება #57 - გამგეობის კულტურის პროგრამაში ცვლილება
7) განკარგულება #58 - N51 განკარგულების გაუქმება
8) განკარგულება #59 - N52 განკარგულების გაუქმება
9) განკარგულება #60 - დავით თუშიშვილის შვებულება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #13;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13;
ბიუროს სხდომის ოქმი N9;
გააზიარე