საკრებულოს სხდომა 24 ნოემბერი

24 იანვარი, 2018
2017 წლის 24 ნოემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს ახლადარჩეული საკრებულოს სხდომა გაიმართა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #3 - მერიის დებულება
2) დადგენილება #4 - ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფა
3) დადგენილება #5 - მერიის თანამდებობრივი სარგო
4) დადგენილება #6 -საკრებულოს რეგლამენტი
5) დადგენილება #7 - საკრებულოს თანამდებობრივი სარგო
6) განკარგულება #13 მერიის საშტატო ნუსხა
7) განკარგულება #14 ბიუჯეტში რესურსების განკარგვა
8) განკარგულება #15 სივრცით-ტერიტორიული კომისიის შემადგენლობა
9) განკარგულება #16 ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის შემადგენლობა
10) განკარგულება #17 სამანდატო კომისიის შემადგენლობა
11) განკარგულება #18 სოციალური კომისიის შემადგენლობა
12) განკარგულება #19 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #2;
გააზიარე