საკრებულოს სხდომა 22 დეკემბერი

25 იანვარი, 2018
22 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 33 დეპუტატი ესწრებოდა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #11 - სოციალური კომისიის დებულება
2) დადგენილება #12 - სივრცითი კომისიის დებულება
3) დადგენილება #13 - ეკონომიკის კომისიის დებულება
4) დადგენილება #14 - საფინანსო კომისიის დებულება
5) დადგენილება #15 - სამანდატო კომისიის დებულება
6) დადგენილება #16 - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება
7) დადგენილება #17 - მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულება
8) დადგენილება #18 - მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება
9) დადგენილება #19 - მერიის იურიდიული სამსახურის დებულება
10) დადგენილება #20 - მერიის სამხედრო სამსახრის დებულება
11) დადგენილება #21 - მერიის კულტურის სამსახურის დებულება
12) დადგენილება #22 - მერიის საფინანსო სამსახურის დებულება
13) დადგენილება #23 - მერიის სოციალური სამსახურის დებულება
14) დადგენილება #24 - მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება
15) დადგენილება #25 - მერიის სარგოებში ცვლილება
16) განკარგულება #26 ფრაქცია "ქართული ოცნება -მრეწველები" შექმნა
17) განკარგულება #27 ფრაქცია "ქართული ოცნება -კონსერვატორები" შექმნა
18) განკარგულება #28 მერიის საშტატო ნუსხის ცვლიელბა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4;
გააზიარე