საკრებულოს სხდომა 19 ოქტომბერი [Video]

23 ოქტომბერი, 2017
19 ოქტომბერს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 32 წევრიდან 20 დეპუტატი ესწრებოდა.
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:


საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #71 - 2018 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონება
2) განკარგულება #72 - ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემა
3) განკარგულება #73 - 2017 – 2021 წლების ახალგაზრდული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #17;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #17;
გააზიარე