საკრებულოს სხდომა 18 აგვისტო [Video]

23 აგვისტო, 2017
18 აგვისტოსს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 32 წევრიდან 20 დეპუტატი ესწრებოდა.
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:


საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #23 - ცვლილება 2017 წლის ბიუჯეტში;
2) დადგენილება #24 -იყალთოს რეგულირების წესის შესახებ
3) დადგენილება #25 - იყალთოს განაშენიანების გეგმის შესახებ
4) განკარგულება #61 - გამგეობის კულტურის პროგრამაში ცვლილება
5) განკარგულება #62 - სააგიტაციო მასალების გამთავსების შესახებ
6) განკარგულება #63 - ზაზაშვილის უფლებამოსილების შეჩერება
7) განკარგულება #64 - ფრაქცია "ეროვნული ფორუმი"-ს გაუქმება
8) განკარგულება #65 - ვარდისუბნის ქუჩების სახელის მინიჭება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #14;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14;
თავმჯდომარის ბრძანება N99;
გააზიარე