საკრებულოს სხდომა 16 დეკემბერი

24 იანვარი, 2018
16 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 29 დეპუტატი ესწრებოდა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #8 - თემის 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #9 - ქ. თელავის 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
3) დადგენილება #10 - წევრების ხარჯები
4) განკარგულება #20 ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" შექმნა
5) განკარგულება #21 სოციალური პროგრამაში ცვლილება
6) განკარგულება #22 ბაგა-ბაღების რეორგანიზაცია
7) განკარგულება #23 კულტურის ცენტრის რეორგანიზაცია
8) განკარგულება #24 ბიბლიოთეკების რეორგანიზაცია
9) განკარგულება #25 სასპორტო გაერთიანების რეორგანიზაცია
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3;
გააზიარე