საკრებულოს ფრაქციები

„ქართული ოცნება“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #18 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ნოდარი ჯანდიერი - თავმჯდომარე
 • ნიკოლოზ მაისურაძე - წევრი
 • ნანა ხვისტანი - წევრი
 • ნუგზარ ცაძიკიძე - წევრი
 • ზურაბ ლილუაშვილი - წევრი

დახურვა

“მრეწველები”

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #10 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ტიტე დარეჯანიშვილი - თავმჯდომარე
 • ვასილ არაბული - წევრი
 • მიხეილ გრემელაშვილი - წევრი

დახურვა

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #22 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ზაქარია გრიშიკაშვილი - თავმჯდომარე
 • რომან ბოტკოველი - წევრი
 • ივანე ქევხიშვილი - წევრი
 • არჩილ თუშიშვილი - წევრი
 • ზურაბ მამალაშვილი - წევრი

დახურვა

„ძლიერი სოფელი“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა 2015 წლის 30 იანვრის #8 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • გელა სეხნიაშვილი - თავმჯდომარე
 • გიორგი აივაზაშვილი - წევრი
 • მაია ნაცვლიშვილი - წევრი

დახურვა

„ეროვნული ფორუმი“

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა 2016 წლის 1 ივლისის #43 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • მერაბ თუშიშვილი - თავმჯდომარე
 • მერაბ ხიზანიშვილი - წევრი
 • ზაზა ზაზაშვილი - წევრი

დახურვა

"ძლიერი მუნიციპალიტეტი"

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა 2016 წლის 7 ივნისის #39 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • დავით თუშიშვილი - თავმჯდომარე
 • კახაბერ ენუქაშვილი - წევრი
 • ბიძინა პაპაშვილი - წევრი

დახურვა

“ჩემი სოფელი”

ფრაქცია გაუქმებულია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა 2016 წლის 1 ივლისის #44 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • გია გორთამაშვილი - თავმჯდომარე
 • ვანო გალახვარიძე - წევრი
 • გელა აზიკური - წევრი

(გაუქმდა საკრებულოს 20167წლის 17 მარტის #15 განკარგულების შესაბამისად)
დახურვა

„დემოკრატები“

ფრაქცია გაუქმებულია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #20 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ვანო გალახვარიძე - თავმჯდომარე
 • ბიძინა პაპაშვილი - წევრი
 • ზაზა ზაზაშვილი - წევრი

(გაუქმდა საკრებულოს 2016 წლის 25 მაისის #32 განკარგულების შესაბამისად)
დახურვა

„ქართული ოცნება - თავისუფალი დემოკრატები“

ფრაქცია გაუქმებულია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #19 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • გიორგი აივაზაშვილი - თავმჯდომარე
 • გიგა მამუკელაშვილი - წევრი
 • მაია ნაცვლიშვილი - წევრი

(გაუქმდა საკრებულოს 2014 წლის 13 ნოემბრის #59 განკარგულების შესაბამისად)
დახურვა

"მაჟორიტარი"

ფრაქცია გაუქმებულია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #20 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ლევან მრელაშვილი - თავმჯდომარე
 • ზურაბ ლილუაშვილი - წევრი
 • ზაურ პარწიკანაშვილი - წევრი
 • სესე ჩახუტაშვილი - წევრი
 • მერაბ თუშიშვილი - წევრი

(გაუქმდა საკრებულოს 2014 წლის 3 სექტემბრის #31 განკარგულების შესაბამისად)
დახურვა

“ქართული ოცნება - მრეწველები”

ფრაქცია
ბიოგრაფია
ფრაქცია დაფუძნდა #21 განკარგულების შესაბამისად

ფრაქციის წევრები

 • ზაზა რაიბული - თავმჯდომარე
 • ვასილ არაბული - წევრი
 • ტიტე დარეჯანიშვილი - წევრი

(გაუქმდა საკრებულოს 2017 წლის 14 თებერვლის #8 განკარგულების შესაბამისად)
დახურვა