საკრებულოს აპარატი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

სოსო მეგუთნიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-87-50-50საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

ნელი ცქიტიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 551 59-98-32საკრებულოს იურიდიული განყოფილების უფროსი

გიორგი დათუკიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-02-97-27

განყოფილების მთ. სპეციალისტები
  • ნიკა სახიაშვილი - 551-99-44-54


საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

მაია მარკოზაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-56-06-33


განყოფილების მთ. სპეციალისტები
  • მთვარისა სოლომნიშვილი - 599-56-07-15
  • ნინო ასანაშვილი - 599-56-05-23


მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი

ლილი ოხანაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-85-77-32

განყოფილების მთ. სპეციალისტები
  • მაია შათირიშვილი - 599-56-07-19
  • სოფიო ოხანაშვილი - 599-85-77-31


გააზიარე