მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეები

2016 წელი

თამაზ სპარსიაშვილი - პედაგოგი;

ფარნაოზ რაინაული - პოეტი;

ზურაბ ხმიადაშვილი - სპორტსმენი;

კატო კახაშვილი - პედაგოგი;

ეთერ ხოლუაშვილი - პედაგოგი;

სერაფიონ სესიაშვილი - ბიოლოგი;

შირვან ალიევი - პედაგოგი;

ელენე ხარხელაური - პედაგოგი;

მიხეილ ბერძენაშვილი - პედაგოგი;

ანდრო სიმაშვილი - ლოტბარი;

ვახტანგ ჩიდრაშვილი - სპორტსმენი;

ელგუჯა მამუკელაშილი - პედაგოგი;

ჯიმშერ ჯავახია - მოჭადრაკე;

გულნარა ზეინაბაშვილი - პედაგოგი;

ნინო ორკოდაშვილი - პედაგოგი;

ნინო მამალაშვილი - პედაგოგი;

ნინო ვეფხიშვილი - ღვინის ტექნოლოგი

 

2015 წელი

გურამ მატუაშვილი - ინჟინერ-მექანიკოსი

ეთერ კოპეშაძე-გაგანაშვილი - პედაგოგი;

შალვა მატუაშვილი - ფერმწერი

ირაკლი კალანდია - პედაგოგი;

მარუსია ჭავჭავაძე - პედაგოგი;

გააზიარე