მუდმივმოქმედი

შესყიდვების ინსპექტირების

ჯგუფი
ბიოგრაფია

ადგილობრივ შესყიდვებთან დაკავშირებით ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი


ჯგუფის წევრები:
დავით ბაჩიაშვილი - ჯგუფის ხელმძღვანელი
გიორგი ნინიაშვილი - ჯგუფის წევრი
ლევან ძამუკაშვილი - ჯგუფის წევრი
დიმიტრი გერგეშელიძე - ჯგუფის წევრი
ლევან შარვაშიძე - ჯგუფის წევრი

​ იხილეთ გამგებლის ბრძანება
დახურვა