ცხელი ხაზი : 0(350) 273650 - ვებ-გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მშენებლობის ნებართვა

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია:
ფიზიკური პირისთვის
1) განცხადება გამგებლის სახელზე.
2) მიწის საკუთრების დამადსტურებელი დოკუმენტი (საჯარო რეესტრის ამონაწერი და საკადასტრო რუკა)
3) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი.


იურიდიული პირისთვის
1) მომართვა გამგებლის სახელზე;
2) მიწის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (საჯარო რეესტრის ამონაწერი და საკადასტრო რუკა);
3) დირექტორის ან მინდობილი პირის პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი


თქვენი განცხადება არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მიერ განხილულ იქნება მიღებიდან 3 სამუშაო დღეში.
გააზიარე