მერის მოადგილეები

გიორგი თუშიშვილი

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - (0350)

✆ -

✉ -

სამუშაო გამოცდილება
განათლება

დახურვა

ალექსანდრე საჩიშვილი

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - (0350)

✆ -

✉ -

სამუშაო გამოცდილება
განათლება

დახურვა

გურამი გურაბანიძე

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია
საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - (0350)

✆ -

✉ -


სამუშაო გამოცდილება
განათლება
დახურვა