მერი

შოთა ნარეკლიშვილისაკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 577-90-00-97

✉ - telavimunicipaliteti@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
2017 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერი
2014-2017წწ - თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი
2013- 2017 - შპს “საქართველოს ფოსტა”, კახეთის რეგიონალური ფილიალის კოორდინატორი.
2010- 2013 - “ლიბერთი ბანკი”, კახეთის რეგიონალური ფილიალი.
2008 – 2009 წწ. -“სახალხო ბანკი”- კახეთის რეგიონალური ფილიალი
2007-2008 წწ. - “ტაოპრივატ ბანკი”- საკრედიტო ექსპერტი
2005-2006 წწ. - “პროკრედიტ ბანკი”- საკრედიტო ექსპერტი.
2004-2005 წწ. - სადაზღვევო კომპანია “ჯიპიაი ჰოლდინგი”- წარმომადგენელი კახეთში.
2003-2004 წწ. - საქართველოს წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა- უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცერი.
გააზიარე