2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ კომისიისა და ფრაქციების დასკვნები

14 მარტი, 2017
თვითმმართველი თემი თელავის მუიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში  დასრულდა 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შედეგების პროექტების განხილვა.  იხილეთ საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისა და ფრაქციების დასკვნები: 
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:
გააზიარე